เมื่อ 31 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2561 โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

                     

    เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย  พ.อ.ไชยวัฒน์  โสดา ผบ. นพค.43 สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ประเพณีตำบลทับช้าง ครั้งที่25 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

                       

                       

               

    เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าร่วมประชุมเปิดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับอำเภอ/ตำบล ในพื้นที่บ้านหนองโหล๊ะ ม.5 ต.ชุมพล และ ตีนนา ม.6 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าร่วมประชุมเปิดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับอำเภอ/ตำบล ในพื้นที่บ้านทุ่งยวน ม.6 ต.ชุมพล และ บ้านเขาคราม ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 2 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ หอประชุมอาคารปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

                       

                       

    เมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าร่วมประชุมเปิดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับอำเภอ/ตำบล ในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด ม.3 ต.ชุมพล และ บ้านนา ม.3 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 28 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยมี ช.พัน 401 และ ช.พัน 402 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดลำกะ ม.7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าร่วมประชุมเปิดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับอำเภอ/ตำบล ในพื้นที่ บ้านทุ่งยาว ม.1 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 21 ก.พ.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร และคณะในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จ.สงขลา ห้วงวันที่ 21 - 22 ก.พ.61 โดยมี ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ

                       

                       

    เมื่อ 21 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมแผนปฏิบัติการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน เวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ณ ศาลาหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย อ.นาทวี จ.สงขลา และ ในพื้นที่ที่ตั้งหน่วย อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ต.บ้านนา , ต.ชุมพล ,ต.อ่างทอง , ต.ลำสินธ์ุ , ต.สะท้อน จ.สงขลา , ต.ทับช้าง จ.สงขลา

                        

                        

                               

    เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดยนพค.43 สนภ.4 นทพ.และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้ชัดเจนและยั่งยืนระดับอำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VideoConference) เวลา 1530 ณ ห้องประชุมมโนราห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมและจัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมจังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดสงขลา

                       

                       

    เมื่อ 16 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม"ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง" ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุงเป็นประธานเพื่อการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ประจำเดือน ก.พ.61โดยครั้งนี้มีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยหลักในการประสานงาน ณ หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

                         

    เมื่อ 13 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System ) ณ ศาลากลาง จ.พัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน และ จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมในส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.43ฯ

                       

    เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. มอบของขวัญปีใหม่ ผบ.ทสส. ปี61 ให้แก่กำลังพล และในโอกาสเดียวกันได้มอบหมวกพัฒนา และป้ายชื่อให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและลดค่าครองชีพ ณ บก.นพค.43

                       

    เมื่อ 12 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 110 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 9 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

               

    เมื่อ 8 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 7 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

               

    เมื่อ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 80 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

               

    เมื่อ 5 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 100 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 5 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. / ศบภ. นพค.43ฯ จัดกำลังพลชุด ศบภ.นพค.43ฯ ฟื้นฟูทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนวัดทุ่งยาว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในห้วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมา ณ รร.วัดทุ่งยาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 2 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. / ศบภ. นพค.43ฯ จัดกำลังพลชุด ศบภ.นพค.43ฯ ฟื้นฟูทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนวัดทุ่งยาว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในห้วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมา ณ รร.วัดทุ่งยาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อ 1 ก.พ. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม " โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ วัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 30 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 100 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 22 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ , สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย "โครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"  จำนวน 1,000 ถุง ในพื้นที่ อ.เขาชัยสน โดยมี ดร. มนัส  โนนุช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 19 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 80 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 18 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 17 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 100 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 15 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 80 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 13 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย  นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย มีกิจกรรมสันทนาการ, ตอบปัญหาชิงรางวัลให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนไอศกรีม จำนวน 2 ถัง และของรางวัล, อุปกรณ์การเรียน และของเล่นสำหรับเด็ก  โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 800 คน ณ ทต.อ่างทอง ม.3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

                       

                       

                       

    เมื่อ 12 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมอบเงิน จำนวน 5,000 บาทให้กับ ทต.ชุมพลเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กฯ , มอบของขวัญให้กับนักเรียนที่แสดงบนเวที และ สนับสนุนของรางวัล ณ ทต.ชุมพล ม.5 ต.ชุมพล และ โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ม.2 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อ 11 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมประชุมชี้แจงขอใช้เงินทดรองราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) กับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพัทลุง (ก.ช.ภ.จ.) โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ. เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

                       

    เมื่อ 11 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 10 มฺ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 110 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 9 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 8 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 80 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 6 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 90 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 6 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล และ จิตอาสา ร่วมบูรณาการ " โครงการกำจัดผักตบชวาในภาวะวิกฤติแหล่งน้ำทะเลน้อย " โดย บูรณาการร่วมกันของส่วนราชการและประชาชน  โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อ 5 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและประมาณการงานโครงการในโรงเรียนวัดโคกศักดิ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง , โรงเรียนวัดหัวป่า ม.1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด , โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ม.2 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร และ โรงเรียนรักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามหนังสือร้องขอของมูลนิธิรักเมืองไทย

                       

                       

    เมื่อ 4 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและประมาณการงานโครงการในโรงเรียนเขาพระทอง ม.1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด และ โรงเรียนบ้านสันยูง ม.7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  ตามหนังสือร้องขอของมูลนิธิรักเมืองไทย

                       

                       

    เมื่อ 4 ม.ค.61บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.43 สนภ.4 ผบ.นพค.43สนภ.4กรุณาประดับยศให้แก่ข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น และ อวยพรในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่แก่กำลังพล่พร้อมมอบของขวัญ ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.43สนภ.4

                       

                       

    เมื่อ 4 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ)โดย พ.อ.ไชยวัฒน์  โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่กลุ่มอาชีพการทำพริกแกง บ.เกาะงุน และกลุ่มงานเกษตรผสมผสาน จำนวน 10 โครงการ ณ อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

                       

                       

    เมื่อ 3 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ จัดกำลังพลร่วมจุดบริการประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ ช.พัน 402 , ช.พัน 401 และ ทต.ชุมพล ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ลูกอม/ขนมคบเคี้ยว/และบริการสอบถามเส้นทาง ณ บริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนน พัทลุง - ตรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 2 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ จัดกำลังพลร่วมจุดบริการประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ ช.พัน 402 , ช.พัน 401 และ ทต.ชุมพล ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ลูกอม/ขนมคบเคี้ยว/และบริการสอบถามเส้นทาง ณ บริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนน พัทลุง - ตรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                  

    เมื่อ 1 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ จัดกำลังพลร่วมจุดบริการประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ ช.พัน 402 , ช.พัน 401 และ ทต.ชุมพล ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ลูกอม/ขนมคบเคี้ยว/และบริการสอบถามเส้นทาง ณ บริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนน พัทลุง - ตรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 31 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ จัดกำลังพลร่วมจุดบริการประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ ช.พัน 402 , ช.พัน 401 และ ทต.ชุมพล ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ลูกอม/ขนมคบเคี้ยว/และบริการสอบถามเส้นทาง ณ บริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนน พัทลุง - ตรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

   เมื่อ 31 ธ.ค.60 นพค. 43 ฯ ร่วมทำบุญทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ณ ร.ร.อนุบาลศรีนครินทร์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์

                       

    เมื่อ 30 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ จัดกำลังพลร่วมจุดบริการประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ ช.พัน 402 , ช.พัน 401 และ ทต.ชุมพล ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ลูกอม/ขนมคบเคี้ยว/และบริการสอบถามเส้นทาง ณ บริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนน พัทลุง - ตรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

    เมื่อ 29 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลมอบของขวัญปีใหม่ใก้กับโรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) เพื่อมอบให้กับนักเรียนในกิจกรรมการแสดงช่วงปีใหม่ ณ โรงเรียนบ้านควนดินสอ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อ 29 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ.ตรวจเยี่ยมและมอบกาแฟ, ลูกอม,ของขบเคี้ยวให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมจุดบริการประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ ช.พัน 402 , ช.พัน 401 และ ทต.ชุมพล ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ลูกอม/ขนมขบเคี้ยว/และบริการสอบถามเส้นทาง
ณ บริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนน พัทลุง - ตรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อ 28 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ
เปิดจุดบริการประชาชนในห้วง 7 วันอันตราย ร่วมกับ ช.พัน 402 , ช.พัน 401 และ ทต.ชุมพล ให้บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/ลูกอม/ขนมคบเคี้ยว/และบริการสอบถามเส้นทาง
ณ บริเวณหน้าอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนน พัทลุง - ตรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อ 27 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล และจิตอาสา ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดย ทาสีอาคารเรียน , โรงอาหาร และมอบชั้นวางหนังสือให้กับโรงเรียนบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

                       

                       

    เมื่อ 26 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 110 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 26 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล และจิตอาสา ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดย ทาสีอาคารเรียนและโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

                       

                        

    เมื่อ 19 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 80 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 17 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 80 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 15 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 50 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 14 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐ ขุดลอกผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 80 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

    เมื่อ 13 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลร่วมประชารัฐขุดลอกผักตบชวาในพื้นที่ ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถขุดลอกผักตบชวาได้ จำนวน 110 ตัน โดยบูรณาการณ์ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมือง , อบจ.พัทลุง , ทต.พนางตุง , โครงการชลประทานพัทลุง , ช.พัน 402 , ช.พัน 401

                       

                       

    เมื่อ 8 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ไชยวัฒน์  โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานเคียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน

                       

                       

    เมื่อ 6 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.ทสส. มีความห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมอบหมายให้ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และ คณะมอบถุงยังชีพ ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดย มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง มอบข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ,นำ้ดื่ม จำนวน 2,000 ขวด และ ฟางแห้งอัดฟ่อน จำนวน 300 ก้อน โดย มี ผวจ.พัทลุง , ผอ.สนภ.4 นทพ. , รอง ผอ.กอ.รมน ,นายอำเภอควนขนุน , นายก ทต.พนางตุง , หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ให้การต้อนรับ ณ สำนักสงฆ์ท่าประดู่ทอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

                       

                       

                       

 

    เมื่อ 4 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ รอง ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.43 สนภ.4 นทพ.

                       

                       

    เมื่อ 3 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. /ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 24 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ รยบ.ขนาดเล็ก 1 คัน , รยบ.สัมภาระสิบล้อ 1 คัน , เรือท้องแบน 2 ลำ

การช่วยเหลือ
1. มอบนำ้ดื่ม จำนวน 600 ขวด ในพื้นที่ ม.9 ต.ชะมวง และ ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

2. ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ระดับนำ้เริ่มลดลง แต่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

                         

                         

    เมื่อ 1 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. /ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 24 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ รยบ.ขนาดเล็ก 1 คัน , รยบ.สัมภาระสิบล้อ 1 คัน , รยบ.สัมภาระหกล้อ 1 คัน เรือท้องแบน 2 ลำ

การช่วยเหลือ
1. ขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงและมอบนำ้ดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ในพื้นที่ ม.7 ต.ควนขนุน , ม.2 ต.ดอนทราย และ ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

2. ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ยังมีนำ้ท่วมสูง เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

                

                

                

    เมื่อ 30 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. /ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 24 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ รยบ.ขนาดเล็ก 1 คัน , รยบ.สัมภาระสิบล้อ 1 คัน , รยบ.สัมภาระหกล้อ 1 คัน เรือท้องแบน 4 ลำ

การช่วยเหลือ
1. ขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงและมอบนำ้ดื่ม จำนวน 600 ขวด ในพื้นที่ ม.7 ม.8 ต.ควนขนุน , ม.2 ต.ดอนทราย และ ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

2. สนับสนุนเรือท้องแบนให้กับ เทศบาลตำบลพนางตุง 2 ลำ

3. ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

                

                

                

        

    เมื่อ 28 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. /ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 15 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ รยบ.ขนาดเล็ก 2 คัน , รยบ.สัมภาระสิบล้อ 1 คัน , เรือท้องแบน 2 ลำ

การช่วยเหลือ
1. ขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงพื้นที่ ม.8 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน และ ม.9 , 10 ต.หานโพธ์ อ.เขาชัย จ.พัทลุง

2. สนับสนุนกำลังพลช่วยขนย้ายถุงยังชีพให้กับ ปภ.จังหวัดพัทลุง มอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ม.3 , ม.9 , ม.10 และ ม.11 ต.หานโพธ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

4. ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เริ่มลดลง อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีนำ้ท่วมขัง

                

                

                

    เมื่อ 26 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. /ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 15 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ รยบ.ขนาดเล็ก 2 คัน , รยบ.สัมภาระสิบล้อ 1 คัน , เรือท้องแบน 2 ลำ

การช่วยเหลือ
1. ขนย้ายสัตว์เลี้ยงไว้ในพื้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่ ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

2. ขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงและขนกระสอบทรายเพื่อทำกำแพงกั้นนำ้ในพื้นที่ ม.7 , ม.8 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

3. สนับสนุนเรือท้องแบนให้กับราษฎรชุมชนบ้านปากคลอง ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

4. ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์
ร่วมกับผวจ.พัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ร่วมคณะ ผวจ.พัทลุง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ม.2 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

6. ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เริ่มลดลง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีนำ้ท่วมขัง เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

                

                

                

    สนภ.4 นทพ./ศบภ. สนภ.4 นทพ. และ นพค.43 สนภ.4 นทพ. /ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.ขอรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 24 พ.ย.60 ดังนี้

1.สถานการณ์ 
เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและตกสะสม เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัด และน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ม.1 , ม.2, ม.4, ม.5 และ ม.8 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

2.การปฎิบัติ สนภ.4 นทพ./ศบภ.สนภ.4 นทพ. และ นพค.43 สนภ.4 นทพ./ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.
จัดกำลังพล 10 นาย
รยบ.ขนาดเล็ก 2 คัน
ร่วมกับ คณะผวจ.พัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากนำ้ไหลหลากท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ บ้านวังปริง ม.2 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

3.ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีนำ้ท่วมขังเล็กน้อย

4. สนภ.4 นทพ./ศบภ. สนภ.4 นทพ. และ นพค.43 สนภ.4 นทพ/ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.เตรียมความพร้อม ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และ ประสานกับ ปภ.จังพัทลุงอย่างต่อเนื่อง

                

                

                

    เมื่อ 23 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ รอง.ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา โดยมีผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน

                

                

    นพค.43 สนภ.4 นทพ. /ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.ขอรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 23 พ.ย.60 ดังนี้

1.สถานการณ์ 
เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและตกสะสม เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัด และน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ม.1 , ม.2, ม.4, ม.5 และ ม.8 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

2.การปฎิบัติ นพค.43 สนภ.4 นทพ./ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.
จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน 1 ชุด 
รยบ.ขนาดเล็ก 1 คัน
ร่วมกับ ผวจ.พัทลุง, ปภ.จ.พัทลุง , นายอำเภอกงหราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและเตรียมการช่วยเหลือขั้นต้นในพื้นที่ ต.ชะรัด และ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

3.ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีฝนตกบ้างพื้นที่

4.นพค.43 สนภ.4 นทพ/ศบภ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.เตรียมความพร้อม ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และ ประสานกับ ปภ.จังพัทลุงอย่างต่อเนื่อง

                

                

                

        

    เมื่อ 14 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับเลื่อนยศสูง โดยมีนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้าง นพค.43 เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.43ฯ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                

                

    เมื่อวันที่ 7พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น. รอง จก.กร.ทหารและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยฯ และรับทราบการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน, การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ณ ห้องประชุม นพค.43 สนภ.4 นทพ. ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                

                

    เมื่อ 3 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดพุ่มกฐิน พร้อมกำลังพลร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 60 ณ วัดลำกะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                   

                   

         

    เมื่อ 31 ต.ค.60 พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ รอง ผบ.นพค.43สนภ.4พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ของหน่วยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดา จ.ส.อ.สาธิต พรหมปาน ณ วัดขันประชาสรรค์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                          

                          

    เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมี 
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธี และ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดลำกะ ม.7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ในการนี้ นพค.43 สนภ.4 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาของหน่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี และถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดลำกะ

                          

                          

    เมื่อ 25 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ. , เสธ.สนภ.4ฯ , ผบ.นพค.43ฯ และคณะนายทหารสัญญาบัตรของหน่วยฯ เข้าเยี่ยมคำนับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผวจ.พัทลุง ท่านใหม่และแนะนำตนที่มารับตำแหน่ง ผอ.สนภ.4 นทพ. ท่านใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

                          

                          

    เมื่อ 24 ต.ค. 60 บก.ทท(นทพ) 
โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา 
ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม
ให้ความรู้(unit school) การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.43 สนภ.4 นทพ.โดยมีกำลังพลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 87 นาย

                          

                          

    เมื่อ 24 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาเฉพาะกิจของหน่วยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดย ดำเนินการทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดลำกะ ม.7 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                          

                          

    เมื่อ 23 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

                          

                          

    เมื่อ 20 ต.ค.60 พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ นาย เขียว พรหมปาน บิดา จ.ส.อ. สาธิต พรหมปาน ตำแหน่ง จนท.กำกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ ชปช. ช.พัฒนา นพค.43 สนภ.4 ณ บ้านเลขที่ 102 ม.9 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                          

                          

             

    เมื่อ 19 ต.ค. 60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยม นขต.ฯ และศูนย์การเรียนรู้ นพค.43 ฯ พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                          

                          

    เมื่อ 19 ต.ค. 60 บก.ทท.
(นทพ.)โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลฯ ณ บก.นพค.43 สนภ.4 นทพ. บ.หนองโหล๊ะ ม.5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมี พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ.
ให้การต้อนรับ

                          

                          

                          

             

    เมื่อ 13 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้า บก.นพค.43ฯ และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ อาคารอเนกประสงค์ของหน่วยฯ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

                          

                          

                          

    เมื่อ 11 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. ตรวจสภาพความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ ชุดค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เคลื่อนที่เร็ว นพค.43 สนภ.4 นทพ. ณ หน้ากองบังคับ นพค.43ฯ

                          

                          

                          

    เมื่อ 10 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. ประชุมประจำสัปดาห์ฝ่ายอำนวยการ และหน่วยขึ้นตรง พร้อมประชุมกำลังพล นพค.43ฯ เพื่อมอบนโยบาย ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้กำลังพลได้รับทราบการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมหาศรานนท์ นพค.43ฯ

                          

    เมื่อ 10 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ไชยวัฒน์ โสดา ผบ.นพค.43 สนภ.4 นทพ. จัดพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย และพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.43ฯ

                          

                          

                          

Visitors: 114,168